Elektroodpad

Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna „Smlouvou o zajištění společného plnění“ v rámci kolektivního systému REMA Systém, a.s. a REMA battery s.r.o., Antala Staška 510/38, 14000 Praha 4, Česká Republika.

Seznam sběrných míst a jejich provozní doba včetně telefonních čísel je uveden na webových stránkách ZDE nebo na stránkách MŽP – Registr míst zpětného odběru ZDE.

 

Zajištění odvozu použitého elektrozařízení je placená služba.

Zpětný odběr použitého elektrozařízení zajišťuje TIMI CREATION s.r.o. bezplatně.